Cảm Ơn Các Bạn

Tài khoản DEMO của bạn đã được đăng ký. Bạn có thể bắt đầu giao dịch với tiền ảo!

Tải Xuống Metatrader 4 Để Bắt Đầu Giao Dịch!

Nền tảng MT4 của Juno Markets từng đoạt giải thưởng mang đến sự dễ sử dụng giao diện người dùng, các chức năng biểu đồ nâng cao với các chỉ báo được tải trước, và hỗ trợ ngôn ngữ MQL cho Cố vấn Chuyên gia (EA).

Nó có sẵn trên máy tính để bàn và điện thoại di động.

Nhấp vào nút bên dưới để tải xuống.

Phiên bản máy tính để bàn

Phiên bản điện thoại